ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 125 หมู่3 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  31110

เว็บไซต์ : https://www.rpk51.ac.th/

E-mail : nrwefaresschool@hotmail.com

โทรศัพท์ : 044-631883