สัญลักษณ์โรงเรียน

คติพจน์ประจำโรงเรียน
ความดีอันยิ่งใหญ่ของคนเราคือ การช่วยเหลือผู้อื่น

คติธรรม
นิมิตตฺ สาธุรูปานํ กตัญญูกตเวทิตา (ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี)

ปรัชญาประจำโรงเรียน
เป็นคนดี มีปัญญา พัฒนาตน เป็นคนของสังคม


สีประจำโรงเรียน
เขียว - เหลือง


อักษรย่อ
ร.ป.ค.๕๑


ตราประจำโรงเรียนComments