ประวัติโรงเรียน


         โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2512 ตามโครงการที่ 208 ตั้งอยู่ที่ 125 หมู่ที่ 3 ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
รับนักเรียนในเขตการศึกษา 11 คือ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ และชัยภูมิ 
(ปัจจุบันรับนักเรียนจาก 3 จังหวัด คือ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ) สถานที่ตั้ง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง 
ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูงแวดล้อมไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณและชลประทาน 
 ซึ่งชาวบ้านเรียกพื้นที่นี้ว่า โคกลอย และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนางรองไปทางทิศเหนือประมาณ 4000 เมตร
ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 54 กิโลเมตร มีพื้นที่ ทั้งหมด 417 ไร่ 
                                                                    ทิศเหนือ ติดที่ถนนคันชลประทาน 
                                                                    ทิศตะใต้ ติดที่ดินชลประทาน 
                                                                    ทิศตะวันออก ติดอ่างเก็บน้ำชลประทาน 
                                                                    ทิศตะวันตก ติดอ่างเก็บน้ำชลประทาน

Comments