ข่าวประชาสัมพันธ์
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา23/5/65 >>ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ไม่เว้นหยุดราชการ) ๑) วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา  


11/5/65>>ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์

Comments