ข่าวล่าสุด

#ประกาศ วันที่ 2 กรกฏาคม 2564
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรีรัมย์แถลง พร้อมรับคนบุรีรัมย์กลับบ้าน มีที่รักษา มีที่กักตัวครบ 14 วัน หลักกักตัวครบได้รับวัคซีนทุกคน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่รายงานตัว ไม่กักตัวตามประกาศ หากฝ่าฝืนประกาศฯ จะดำเนินคดีและมีโทษสูงสุด สำหรับประชาชนชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ต้องการกลับมา ทั้งรักษาตัวและกักตัวสามารถประสานงานล่วงหน้าที่เบอร์ Hotline EOC COVID จังหวัดบุรีรัมย์ที่เบอร์ 191 หรือ 044-602-215 หรือเบอร์โทรศัพท์ Hotline EOC COVID ประจำหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ สามารถติดตามที่เพจ สสจ.บุรีรัมย์ ##​สุดท้ายนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านที่จะเดินทาง เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตนตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้คนบุรีรัมย์ปลอดภัยปลอดโรคและมีสุขภาพที่ดีร่วมกัน

https://proj14.ipst.ac.th/

ภาพความประทัพใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำโรงเรียน

โครงการกินหมดลดพลังงาน

มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์