ข่าวล่าสุด

#ประกาศ วันที่ 2 กรกฏาคม 2564
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรีรัมย์แถลง พร้อมรับคนบุรีรัมย์กลับบ้าน มีที่รักษา มีที่กักตัวครบ 14 วัน หลักกักตัวครบได้รับวัคซีนทุกคน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่รายงานตัว ไม่กักตัวตามประกาศ หากฝ่าฝืนประกาศฯ จะดำเนินคดีและมีโทษสูงสุด สำหรับประชาชนชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ต้องการกลับมา ทั้งรักษาตัวและกักตัวสามารถประสานงานล่วงหน้าที่เบอร์ Hotline EOC COVID จังหวัดบุรีรัมย์ที่เบอร์ 191 หรือ 044-602-215 หรือเบอร์โทรศัพท์ Hotline EOC COVID ประจำหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ สามารถติดตามที่เพจ สสจ.บุรีรัมย์ ##​สุดท้ายนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านที่จะเดินทาง เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตนตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้คนบุรีรัมย์ปลอดภัยปลอดโรคและมีสุขภาพที่ดีร่วมกัน

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ‎‎‎‎‎‎‎‎(Pfizer)‎‎‎‎‎‎‎‎ ในเด็กนักเรียน

https://sites.google.com/a/rpk51.ac.th/rpk51/home/khorng-ngan-khunthrrm
https://proj14.ipst.ac.th/

ภาพความประทัพใจ

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget