ภาพความประทัพใจ

https://www.facebook.com/RPKCOM/photos/a.1221765758027478/1222840497920004/?type=3&theater

ข่าวนักเรียน            
             https://photos.app.goo.gl/artY6qZz5KcVS1Zj9                      https://photos.app.goo.gl/BriHbX1FaGttGqsk9
                        วันมาฆบูชา                                                 ค่ายลูกเสือ
                วันที่ 7 กุมพาพันธ์ 2563                             วันที่ 13-14 กุมพาพันธ์ 2563
 
https://photos.google.com/album/AF1QipNq4CRUaYLBFcG7qPGbdhpO4VrNHrxZI8Aaxtkn                      https://photos.google.com/album/AF1QipN0RAAyFziUafIFipCmYCZ4TOwismula9MXx-NW
                              อบรมครู                                                    กิจกรรมวันคริสต์มาส                               วันที่ 17-18 มกราคม 2563                               วันที่ 24  ธันวาคม 2562
                      
         https://photos.google.com/album/AF1QipMqZ4zZSXGJG9Bt2aJwPmPpmiWA4AOQUOTP0XWw                https://photos.google.com/album/AF1QipM5FXbXY8092btJLcjU-C2xjotjBQpFtlh3t1TT
                       ค่ายแนะแนว                                          กิจกรรมกีฬาสีภายใน
               วันที่ 18-19 มกราคม 2563                            วันที่ 25-26 ธันวาคม 2562

         https://photos.google.com/album/AF1QipMjk-owBws8KK1SX3fQuOLeeDhohtPYXDZsFRak                https://photos.google.com/album/AF1QipPuX5QfteOzcsHusewrHkWcHUcijNPOGUtLspFq
               ศึกษาดูงาน Partnership                                       กิจกรรมวันเด็ก
                วันที่ 23 มกราคม 2563                                     วันที่ 11 มกราคม 2563