ข่าวล่าสุด

>>>ประกาศแจ้งการเปิดภาคเรียน 1/2564 คลิ๊ก.....
>>>ประกาศเพิ่มเติม การรับรายงานตัวนักเรียนระดับประถมศึกษา คลิกที่นี่
>>>คำสั่ง เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 คลิ๊กที่นี่
>>>รับสมัครนักเรียนทางออนไลน์
“แจ้งผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนทางออนไลน์ได้ที่ลิงค์นี้ คลิ๊กที่นี่
>>>แจ้งการเปิดปิดภาคเรียน พ.ศ. 2564 คลิ๊กที่นี่

ภาพความประทัพใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำโรงเรียน

หยุดเชื้อเพื่อชาติ รปค.51 จ.บุรีรัมย์